שדרת המעצבים - נתניה

נתניה
פנחס בלקן 6
09-8826833