עתליה- אופנה שנשים אוהבות

ערד
מרכז מסחרי דור אלון בכניסה לערד
 052-8463664