יסמין - ביתן אהרון

ביתן אהרון
מרכז מסחרי חדש על כביש 2
09-8624440