דקלה קדם

תל אביב
תל גיבורים 5 "בית טפר "
077-3006750