בל - קניון קריית אונו

קריית אונו
שלמה המלך 37
03-6485552