בוטיק רוזיט

תל מונד
הדקל 43
09-7666986

09:00-20:30