1. כללי

1.1. ברוך הבא לאתר אינטרנט זה הפועל בכתובת https://www.diklakedem.com או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר") המנוהל ומופעל ע"י חברת דקלה קדם בע"מ ח.פ. 38372389, מתל גיבורים 5 , בית טפר תל אביב. (להלן: "החברה").

1.2. כל שימוש שיעשה על ידך (להלן: "הלקוח") באתר ובתכנים המוצגים בו (לרבות כניסה לדפי נחיתה של האתר ו/או דפי נחיתה המובילים לאתר או קשורים לשירותי החברה המוצעים באתר ו/או מסירת מידע באתר על מנת לקבל פרטים אודות החברה ו/או שירותיה), באמצעות כל מחשב ו/או תקשורת סלולארית, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן (להלן: "התנאים" או "תנאי השימוש") ולהוראות כל דין.

1.3. התנאים מסדירים את הבסיס המשפטי לכל דיון בין החברה לבין הגולשים בכל הקשור לאתר ו/או לשימוש בו על ידם. בטרם הכניסה לאתר וכל שימוש, צפייה או גלישה באתר (לעיל ולהלן: "שימוש"), הנך נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן תחילת השימוש באתר למטרה כלשהיא מעידה על אישורך שקראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ואתה מסכים ומקבל אותם ללא כל סייג או תנאי, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או האתר ו/או כל מי מטעמן. אם אינך מסכים להם, הנך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.4. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לגברים ולנשים כאחד.

1.5. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

  1. הגדרות

2.1. מוצרים – בגדים, נעליים, תיקים וכל פריט או אביזר המופיעים באתר ומוצעים למכירה על ידי החברה.

2.2. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.

2.3. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.

2.4. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי של המזמין או על ידי פייפאל.

2.5. ימי עסקים – חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו חמישה ימי עבודה בשבוע, ימים א'- ה', ואינו כולל ימי שישי, שבת, ערבי חגים ומועדים.

  1. השימוש באתר

3.1. האתר הינו חנות וירטואלית המספקת לגולשים בו מידע ושירותים למכירת המוצרים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. השימוש באתר (ובכלל זה בתכנים ובשירותים שבו) מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד של הגולש, ולא לכל שימוש מסחרי או סיטונאי מכל סוג שהוא, בכפוף לתנאי שימוש אלה, ולמטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב לא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל [email protected] או בטלפון מס' 077-5611497.

3.2. הלקוח רשאי להירשם לרשימת הדיוור (להלן: "רשימת הדיוור") של האתר, עם רישומו לאתר או ללא הרשמה לאתר. במידה שהלקוח בחר להירשם לרשימת הדיוור של החברה, הלקוח מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידו לצורך דיוור על ידי החברה של פרסומים ו/או מבצעים מיוחדים וכן מידע כללי ודבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), התשס"ח-2008. המידע יועבר ללקוח ב-SMS ו/או במיילים ו/או באמצעי דיוור אחרים.

3.3. הלקוח רשאי להסיר את עצמו מרשימת הדיוור, הן במייל והן ב-SMS, על ידי לחיצה על לינק בתחתית הדיוור והשלמת הוראות ההסרה. במידה שאינך מעוניין לקבל דיוורים – באחריותך להסיר את עצמך מרשימת הדיוור, קרי להודיע לחברה כי אתה מבקש שיסירו את שמך מרשימת הדיוור.

3.4. ההרשמה לאתר תיעשה ברישום חד-פעמי על ידי מילוי טופס ההרשמה.

3.5. בשעת השימוש באתר, החברה תהיה רשאית להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (Cookies), או טכנולוגיות דומות, המאחסנות מידע מסוים במחשב של המשתמש, מאפשרות לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרות את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר ו/או לאפליקציה.

  1. רכישת מוצרים באתר

4.1. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או הפסקה ו/או שיבוש בתקינות פעילות האתר ו/או לשגיאות או פגמים במידע המוצג כתוצאה מתקלות אלה (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, ברשת אינטרנט וכיו"ב).

4.2. החברה רשאית להסיר פריט מהמלאי הקיים בכל עת ואינה מתחייבת להחזיק במלאי מפריט מסוים המופיע באתר.

4.3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי דין.

4.4. החברה רשאית לעדכן את האתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או לשנות את מחירי המוצרים ותעריפי המשלוחים מעת לעת, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. המחיר התקף הוא המחיר הנקוב בעת התשלום.

  1. ביצוע הזמנות באתר

5.1. בעת רכישת מוצרים באתר יתבקש הלקוח להזין את פרטיו בטופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים באופן מדויק בטופס ההזמנה מהווה תנאי מוקדם ומחייב לביצוע ההזמנה. פרטי ההזמנה שהעביר הלקוח ורישום העסקה אצל החברה יהוו ראייה לפרטי ההזמנה.

5.2. יובהר כי קיימת אפשרות ללקוח לבצע הזמנה באתר בלא יצירת חשבון ללא צורך בהזנת סיסמה וביצירת כרטיס לקוח.

5.3. החברה תעשה שימוש במידע שמסר הלקוח בהתאם למדיניות הפרטיות בהסכם זה.

5.4. לאחר ביצוע ההזמנה יקבל הלקוח הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו. למען הסר ספק, אישור זה אינו מחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

5.5. ככל שבעת ביצוע ההזמנה ימסור הלקוח פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אל הלקוח. במקרה שהמוצרים יחזרו אל החברה בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח – הוא יחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. על הלקוח להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או כל דין אחר.

5.6. לאחר ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. רק לאחר שהחברה ו/או מי מטעמה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח, ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתו כבת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו, בתנאי שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ללא שיבוש. במידה שהעסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי מכל סיבה שהיא, הלקוח יקבל על כך הודעה ויתבקש להחליף את אמצעי התשלום שהוזן. כל עוד לא יתקבל תשלום בפועל בגין הרכישה, לא תושלם הרכישה והמוצרים יוותרו בבעלותה המלאה של החברה.

5.7. השלמת ההזמנה ואישורה מותנים בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת ההזמנה ו/או במועד האספקה. במידה שמוצר אזל מן המלאי, תהיה ההחברה רשאית להודיע ללקוח על ביטול הזמנה, בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה שאכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה שבוצע. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.

5.8. החברה תיצור קשר עם הלקוח במידה שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, חברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה.

  1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

6.1. ביטולי עסקה והחזרת מוצרים יעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

6.2. ביטול העסקה לאחר שליחת המוצר ללקוח ייעשה בתוך 14 ימים מיום אספקת הסחורה וזאת בתנאי שלא נעשה במוצר שימוש, ולא נגרם לו כל פגם ו/או נזק. המוצר יוחזר באריזתו המקורית כאשר התווית מחוברת למוצר. לא יינתן ללקוח זיכוי כספי במידה שהמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה. החברה בלבד היא שתקבע אם הסחורה שהוחזרה עומדת בדרישות סעיף זה.

6.3. בעת ביטול העסקה כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובכפוף ללוחות הזמנים של חברת האשראי. במידה שהתשלום בוצע דרך פייפאל ((PayPal- הזיכוי יועבר לחשבון הפייפאל ממנו בוצע התשלום. בכל מקרה, לא יינתן זיכוי על דמי המשלוח ששולמו.

6.4. הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה בטרם שליחת המוצר לכתובת שמסר. במקרה כזה, הלקוח יהיה זכאי להחזר מלא עבור המוצרים שרכש, כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן כדין.

6.5. במקרה של איסוף עצמי של ההזמנה – זיכוי כספי יינתן לא יאוחר מ-3 שבועות מיום ביצוע ההזמנה וללא קשר ליום איסופה מהחנות.

6.6. אופן החזרת המוצרים – הלקוח ישלח את המוצר על חשבונו לרחוב תל גיבורים 5 תל אביב, או כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילת משלוח. לחלופין יוכל הלקוח להגיע לחנות החברה ברחוב תל גיבורים 5, תל אביב ולהחזיר את מוצר בעצמו.

6.7. החלפת מוצר שנקנה במחיר מלא תמורת מוצר אחר או תמורת זיכוי לחנות תתאפשר עד חודש מיום הקניה כאשר המוצר במצב תקין, לא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, עם התוויות מחוברת אליו ובצירוף הקבלה. החלפת מוצר שנקנה במבצע תתאפשר עד שבועיים מיום קבלת המוצר כאשר המוצר במצב תקין, לא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, עם התוויות מחוברת אליו ובצירוף הקבלה. במקרה של איסוף עצמי של מוצר שנקנה במבצע – החלפה תתאפשר לא יאוחר מ-3 שבועות מיום ההזמנה, בתנאים המפורטים לעיל לגבי קבלת המוצר חזרה.

  1. משלוח ואספקה

7.1. אספקת המוצרים לבית הלקוח תהיה כרוכה בתשלום דמי משלוח, בכפוף לתנאים המפורטים באתר.

7.2. זמן אספקת המוצרים הינו כדלקמן:

7.2.1. איסוף עצמי: עד 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. עם הגעת המוצר לנקודת האיסוף העצמי, תישלח ללקוח הודעה (לרבות מייל) המאשרת את הגעתו.

7.2.2. דואר רשום: עד 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה ובכפוף לפעילות דואר ישראל.

7.2.3. שליח עד הבית: עד 5 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

7.2.4. משלוח לחו"ל: עד 20 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

7.3. דמי המשלוח יתוספו לסכום ההזמנה ושיעורם יהיה כמצוין באתר.

7.4. המוצרים יסופקו על ידי חברת שליחויות או באמצעות דואר רשום.

7.5. החברה מתחייבת להוציא את ההזמנה למשלוח, ליעד שהזין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, עד 4 ימי עסקים מיום ההזמנה. ההזמנות ישלחו ליעדן באמצעות חברת שליחויות אשר מספקת שירותים לרוב חלקי הארץ עד 5 ימי עסקים.

7.6. המוצרים יישלחו ללקוח בדואר רשום במקרה בו יעד המשלוח המבוקש על ידי הלקוח אינו באזור החלוקה של חברת המשלוחים. משלוח בדואר רשום הינו בכפוף לפעילות דואר ישראל. לרוב, יום אספקת הסחורה הינו עד 14 ימי עסקים למעט מקרים חריגים.

7.7. החברה אינה מתחייבת לספק שירותי משלוחים מחוץ לאזורי החלוקה המוגדרים על ידי ספקי המשלוחים השונים. בכל בעיה הנוגעת לאזורי החלוקה המוגרים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה.

7.8. החברה אינה אחראית לכל עיכוב מכל סוג שהוא במשלוח.

  1. אחריות

8.1. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות ביחס לתוכן הנמצא באתר ובכל מכשיר קצה בו הוא מופיע, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של הלקוחות המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה ללקוחות המשתמשים באתר, לרכושם או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר. השימוש הנו באחריות הלקוח בלבד והלקוח פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו כתוצאה מהסתמכות או שימוש בתוכן.

8.2. באם נפלה טעות בתיאור פריט המופיע באתר לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

8.3. החברה לא תישא באחריות שתעלה על ערך המוצר הנרכש. בכל מקרה, החברה לא תישא בנזק עקיף, תוצאתי ו/או מיוחד, שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.

8.4. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לשימוש שייעשה במוצר שרכש שאינו בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

8.5. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל עיכוב במשלוח המוצרים, מכל סוג שהוא, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה.

8.6. בכל בעיה ו/או שאלה הלקוח מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 077-5611497 או למייל [email protected], והנהלת האתר תטפל בפנייה בהקדם.

  1. קניין רוחני וסימני מסחר

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הסודות המסחריים, הדגמים, האתר, על כלל התוכן והמידע וכן סימני המסחר המפורסמים בו הנו רכושה הבלעדי של החברה. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות זכויות הקניין הרוחני, הנן רכושם הבלעדי של החברה ויישארו בבעלותה המלאה בכל עת. אינך רשאי להעתיק, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

9.2. הסכם זה מעניק ללקוחות האתר אך ורק הרשאה להשתמש באתר ובשירותיו ונאסר על הלקוח לעשות כל פעולה שהיא אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני הנזכרות לעיל.

9.3. האתר, לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו ותמונות, הינם רכושה הבלעדי של החברה.

9.4. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר, או לאפשר לצד שלישי להשתמש באתר, ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת החברה. על הלקוחות המשתמשים באתר החברה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל או לפרסם ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש. יש להשתמש בשירותים השונים הניתנים באתר למטרות חוקיות בלבד.

9.5. השם "דקלה קדם", הדומיין של האתר וסימני המסחר המופיעים בו (גם אם לא נרשמו) הם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה.

9.6. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

  1. סודיות

10.1. החברה נוקטת באמצעי זהירות הגבוהים ביותר על מנת לשמור, כמיטב יכולתה באופן סביר, על סודיות המידע ופרטיות המשתמש, ובתוך כך מטמיעה ומיישמת באופן סביר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. עם זאת, החברה מבהירה כי נהלים ומערכות אלה אינם מצמצמים לחלוטין את הסיכון לדליפת מידע, וכי היא איננה מתחייבת שהנתונים שייאספו ו/או יימסרו במסגרת השימוש באפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרים של החברה ולמידע המאוחסן בהם.

10.2. החברה משתמשת בשירותי חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מהמובילות בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע באתר.

10.3. אתר החברה הינו אתר מאובטח. החברה פועלת באמצעות SSL (פרוטוקול לסחר אלקטרוני) המשמש להצפנת מידע מרגע קבלתו ועד להעברתו למערכת.

10.4. החברה תשתמש בפרטים האישיים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה רק לצרכי תפעול האתר, העברת מידע ללקוח וביצוע הזמנות באתר. למען הסר ספק, החברה לא אוגרת מספרי כרטיסי אשראי של לקוחות.

10.5. לקוח אשר הזדהה באתר באופן חד פעמי ו/או באופן חוזר על ידי יצירת כרטיס לקוח ו/או נרשם לרשימת הדיוור/ ביצע הזמנה ו/או פנה לחברה בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך שהיא, ואישר קבלת חומרי דיוור מהחברה, מרגע זה אינו אנונימי כלפי החברה ועל כן מוותר על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

10.6. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על תקינות פעילות האתר, אולם היא אינה מתחייבת כי הגלישה בו לא תופרע, וכי היא תתאפשר ללא הפסקות או תקלות או שיבושים כלשהם.

10.7. במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אי מי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר הלקוח יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

  1. שונות

11.1. כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש באתר.

11.2. כל ויתור של החברה על קיום זכות המגיעה לה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי דין, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה, לא יחשבו כוויתור, הימנעות או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

11.3. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לחברה על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים המוצרים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

11.4. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11.5. דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע מהשימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהיה נתונה לבתי המשפט של מדינת ישראל בלבד ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית היחידה והבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו בלבד.